Krzywy Domek

Gen. Wykonawca: Allcon S.A.
Inwestor: Rezydent S.A. w Warszawie
Adres: Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 53

W zakres zlecenia wchodziło wykonanie stanu surowego obiektu znajdującego się w centrum Sopotu. Konstrukcję obiektu stanowią elementy stalowe – słupy oraz podciągi, a także żelbetowe fundamenty, ściany i stropy wylewane z betonu na mokro. W zakresie wykonanych prac były również prace murarskie – ściany stanowiące wypełnienie elementów konstrukcyjnych budynku; ściany z bloczków betonowych, cegły pełnej oraz pustaków typu ‚Porotherm’. Dodatkowo zlecenie zostało rozszerzone o wykonanie frontowej ściany fasadowej; elementy konstrukcji żelbetowej – pylony, trzpienie, nadproża i gzymsy oraz wymurowanie ściany z nietypowych pustaków z betonu komórkowego typu „YTONG”.

Alfa Centrum

Gen. Wykonawca: Allcon S.A.
Inwestor: RJ Ventures Sp. z o.o.
Adres: Olsztyn, Al. Józefa Piłsudskiego

Wykonanie stanu surowego otwartego sekcji „A, B i C”. W zakres prac wchodzi wykonanie robót konstrukcyjnych, żelbetowych wylewanych na mokro oraz montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych (słupy i stropy typu Filigran) wraz z wypełnieniem konstrukcji szkieletowej ścianami murowanymi z pustaków gazobetonowych.

Zielone Tarasy

Gen. Wykonawca: P.B. BUDIZOL
Inwestor: P.B. BUDIZOL
Adres: Elbląg, ul. Teatralna

W zakres prac wchodzi wykonanie ręcznych robót ziemnych, prac odwodnieniowych oraz robót żelbetowych wylewanych na mokro w szalunkach systemowych ścian oporowych, fundamentów, ścian i słupów.

Salon samochodowy OPEL

Gen. Wykonawca: Nixpol Sp. z o.o.
Inwestor: OPEL-HALLER
Adres: Gdynia, ul. Morska 290A

Stan „0″ obiektu jest całkowicie żelbetowy, natomiast powyżej oprócz elementów żelbetowych stanowiących konstrukcję nośną jako wypełnenie użyto bloczków betonowych i gazobetonowych.

Salon samochodowy SKODA

Gen. Wykonawca: Allcon S.A.
Inwestor: P. Plichta
Adres: Gdynia, ul. Morska 80

Stan ’0′ obiektu jest całkowicie żelbetowy, natomiast powyżej oprócz elementów żelbetowych stanowiących konstrukcję nośną jako wypełnienie użyto ceramicznych pustaków typu „Porotherm” oraz bloczków gazobetonowych.

Kaufland

Gen. Wykonawca: ELEKTROBUDOWA S.A.
Inwestor: PB BUDIZOL
Adres: Gdynia, ul. Morska i Mireckiego

Hipernova

Gen. Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.
Inwestor: Aholld
Adres: Starogard Gdański

Wykonane fundamenty żelbetowe obiektu handlowego o powierzchni przekraczającej 8000 m2.

Elfeko

Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane MARGO
Inwestor: ELFEKO S.A.
Adres: Gdynia, ul. Hutnicza 20A

Wykonanie budynku usługowo – biurowego z garażem podziemnym, w tzw. stanie surowym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.